Gesprek in de wijk | SAWONO • Samen Wonen in Noord Oost
Volg ons op Facebook!
facebook_logo

buton minibuuv

Gesprek in de wijk

We willen het graag met u hebben over hoe we met elkaar samenleven

in de wijk. Wat houdt u bezig? Heeft u ideeën hoe we samen zaken

kunnen verbeteren? Op 20 juli om 19.30 uur organiseren we, zoals eerder aangekondigd, een wijkgesprek in

‘Kantoren Tussen de Singels’.

Voordat het zover is komen we naar u toe! Op 27 juni en 7 juli gaan we graag met u in gesprek in de wijk.

Kom langs, ga met ons in gesprek en laat ons weten wat u echt belangrijk vindt in uw wijk.
Bekijk de afbeelding bij dit bericht voor locatie en tijden.

Dit is een gezamenlijk initiatief van Sawono, Scala, Gebiedsteam, gemeente Ooststellingwerf

Kijk voor meer informatie op www.ooststellingwerf.nl/samenleven

kofferbaker met data