Wie zijn wij | SAWONO • Samen Wonen in Noord Oost

Volg ons op Facebook!

facebook_logo

buton minibuuv

Wie zijn wij

Even voorstellen..

De bewonerscommissie is ontstaan vanuit een oproep van woningcorporatie Actium. Afgelopen zestien april 2012 was er een algemene voorlichtingsavond voor alle bewoners uit de wijk Noord-Oost. Op deze avond kregen mensen voorlichting over wat een bewonerscommissie inhoudt.
De samenwerkingspartners: Actium, Gemeente, politie en Scala, kwamen ook aan het woord.
Zij gaan zich in een volgende krant aan uw voorstellen.

Na deze avond kreeg  een ieder de mogelijkheid zich vrijblijvend in te schrijven als lid. In juni organiseerde Actium een nieuwe avond om de eerste stappen te zetten naar een bewonerscommissie. In september kreeg de bewonerscommissie vorm door leden functies te geven die u hieronder terug kunt lezen.

De commissie is opgezet om de belangen van de bewoners te behartigen. Het is belangrijk dat u met plezier in uw wijk woont, daarnaast vinden wij veiligheid ook erg belangrijk.
Wij zijn van mening dat samenwerken erg belangrijk is. U bent de oren en ogen van uw straat. U weet wat er speelt, bespreek dit ook met uw buurtgenoten.
Vindt u iets lastig om in uw buurt te bespreken, verbeteren, organiseren etc. dan kunt u de bewonerscommissie benaderen.

 

Betekenis
Samen wonen in noord-oost,
dat is de betekenis van sawono. Het logo dat we daarbij bedacht hebben zijn verschillende huisjes met mensen er omheen. Het symboliseert dat wij samen met elkaar in de buurt wonen en samen gaan we voor de buurt.  Het logo bestaat niet uit één kleur, maar uit meerdere. Dit geeft weer dat er verschillende mensen wonen in de buurt, want elk huis en elke bewoner is anders. FotoTekst heeft het logo voor ons kunnen realiseren. Met deze naam en het logo hopen we iets moois neer te zetten in onze wijk!

 

Hieronder vindt u de samenstelling van de huidige commissie:

 

Beste buurtbewoners,

Hierbij wil ik me aan u voorstellen omdat ik sinds 1 april het voorzitterschap van de bewonerscommissie Sawono heb overgenomen van Evert Sikkema.

P1020124 (2)

 

 

Loeki Okel – Voorzitter

Mijn naam is Loeki Okel, ik ben gepensioneerd en ik woon sinds 2005 op de Rijweg nr. 70.

In mijn werkzame leven was ik Maatschappelijk Werker en daardoor heb ik natuurlijk veel ervaring opgedaan met de onderwerpen die aan de orde komen in een buurtcommissie.

Een leefbare buurt vind ik een buurt waar we omzien naar elkaar en leuke dingen doen om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast zijn er nog heleboel zaken die onze aandacht nodig hebben in samenspraak met de Gemeente en Welzijnsorganisaties.

Als buurtcommissie hebben wij de taak hieraan te werken en we hopen van u veel medewerking daarbij te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligers die hand en spandiensten willen verrichten bij de evenementen die door ons georganiseerd worden. U kunt zich als vrijwilliger altijd melden bij de bestuursleden. Verder hoop ik u in de toekomst te ontmoeten bij onze activiteiten.

 

 

 

 

thumbnail_2a

 

 

Sjonny de Jong – Secretaris

Hallo, ik ben Sjonny de Jong ben 45 jaar en woon al 14 jaar met veel plezier in de wijk. Sinds mei 2016 ben ik de nieuwe secretaris van Sawono. Ik vind het belangrijk om samen de wijk “leefbaar” te houden en om samen activiteiten te organiseren waar iedereen uit de wijk aan deel kan nemen.

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

Greetje de Jong – lid

Mijn naam is Greetje de Jong, gehuwd met met Jan en we hebben 2 kinderen: Maaike en Wessel.

Ik ben overblijfmoeder op obs Tussen de Singels en ik doe vrijwilligerswerk op Stellinghaven. Mijn hobbys zijn fietsen, lezen en handwerken. Een hobby van ons hele gezin is de paardensport. Maaike rijdt dressuur en in de tuigpaardensport. Ze brengt Friese paarden uit van een neef en daarbij is Jan groom en Wessel en ik gaan mee voor het aantrekken van het Friese kostuum en de catering etc

 

Vind u het ook belangrijk dat het goed gaat met uw buurt en voelt u zich aangesproken om net als ons lid te worden van de bewonerscommissie? Dat kan! Wij vergaderen om de maand op de dinsdag. U kunt contact opnemen via sawono1@hotmail.com of telefonisch 06 – 16 04 89 48.


U mag dit ook schriftelijk doen via:
postbus 79 8430 AB Oosterwolde, t.a.v.  lid bewonerscommissie